Wybór działki budowlanej wywiera swoje oddziaływanie nie tylko na koszty odnoszące się do zakupu samej, ale także na to jaki projekt będzie można na konkretnej działce wybudować. Sprawdzenie informacji dotyczących zagospodarowania terenu jest bardzo ważne w miastach, gdzie chce się budować dom na danej działce budowlanej. W aglomeracjach plany zagospodarowania przestrzennego mogą nakładać wiele ograniczeń na wysokość mieszkania wrocławzabudowy a nawet na rodzaj architektury, która może zostać zastosowana w projekcie.
Gdy nabywa się działki budowlane, które położone są na terenach wiejskich czy poza większymi aglomeracjami warto jest sprawdzić możliwości doprowadzenia do takiej działki instalacji zarówno dotyczących poszczególnych rodzajów energii, jak też na przykład elektryczności. Brak sprawdzenia takich informacji może prowadzić do sytuacji, w której kupujący będzie zaskoczony kosztami wykonania przyłączy czy sytuacją w której przyłączy w ogóle nie będzie można doprowadzić do działki.